HỘI THẢO DU HỌC NHẬT BẢN ONLINE 2021 (MIỄN PHÍ THAM GIA)

𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐈𝐍 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐕𝐈𝐑𝐓𝐔𝐀𝐋 𝐅𝐀𝐈𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟏

Khái quát chương trình

1. Tổ chức thực hiện

・Đơn vị tổ chức :Japan Student Services Organization (JASSO)

・Đơn vị bảo trợ :Ministry of Foreign Affairs of Japan, The Japan Foundation

2. Khu vực phát sóng và đối tượng

・Khu vực phát sóng:  Toàn thế giới bao gồm Nhật Bản

・Đối tượng: Học sinh THPT, Sinh viên đại học.v.v.. có nguyện vọng du học Nhật Bản, Giáo viên THPT phụ trách hướng nghiệp, Cán bộ phụ trách giao lưu quốc tế tại các trường đại học, v.v..

3. Thời gian tổ chức

Hội thảo du học được tổ chức theo từng ngôn ngữ: Hội thảo bằng tiếng Anh và Hội thảo bằng tiếng Nhật.

Lịch trình tổ chức như sau:

a) Hội thảo bằng Tiếng Anh

Ngày 21/08/2021 10:00-15:30  Số trường tham gia: 33

Ngày 29/08/2021 10:00-15:30  Số trường tham gia: 34

Ngày 04/09/2021 10:00-15:30  Số trường tham gia: 34

※Giờ Việt Nam

b) Hội thảo bằng Tiếng Nhật

Ngày 12/09/2021 9:00-14:30   Số trường tham gia: 33

Ngày 18/09/2021 9:00-14:30   Số trường tham gia: 34

Ngày 26/09/2021 9:00-14:30   Số trường tham gia: 34

※Giờ Việt Nam

4. Danh sách các trường, cơ quan tham gia

Tiếng Nhật (PDF)

Tiếng Anh (PDF)

5. Nội dung

a) Cung cấp thông tin trên nền tảng trang Web dành riêng cho sự kiện

Đăng tải các thông tin về trường tham gia, lịch trình dự kiến tổ chức Live Session, thông tin Seminar, Video phỏng vấn DHS,v.v.. trên trang Web dành riêng cho sự kiện.

b) Live Session tùy theo các trường tham gia. (Tổ chức trong 3 ngày ở trên)

Mỗi trường tham gia hội thảo sẽ thuyết trình về đặc điểm, nội dung đào tạo và giải đáp câu hỏi. Buổi Live Session sẽ sử dụng ứng dụng Zoom và Video ghi lại sẽ được đăng tải trên trang Web trong thời gian khoảng 1 tháng.

c) Online Seminar Du học Nhật Bản

Văn phòng JASSO Tokyo và Văn phòng JASSO ở nước ngoài sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về Khái lược du học Nhật Bản và Học bổng du học Nhật Bản.

【Online Seminar】 Khái lược du học Nhật Bản (Tổ chức bởi JASSO Vietnam)  10:00~11:30, 08/08/2021 (CN)

【Online Seminar】 Học bổng du học Nhật Bản (Tổ chức bởi JASSO Vietnam)  10:00~11:30, 22/08/2021 (CN)

※Thông tin tuyển người tham gia chúng tôi sẽ thông báo trên Fanpage của Văn phòng JASSO Việt Nam

 

🔖Thông tin chi tiết về Hội thảo Online vui lòng xem tại trang Web dành riêng cho sự kiện dưới đây:

🔸Trang tiếng Anh: https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en

🔸Trang tiếng Nhật: https://jassofair.studyinjapan.go.jp/ja