HỌC BỔNG MEXT SAU ĐẠI HỌC NAGASAKI (KHÓA THẠC SĨ) Water & Environment Engineering Program

Thời hạn nộp hồ sơ: 03/01/2022

Các ứng viên có nguyện vọng nộp hồ sơ vui lòng liên hệ PGS.TS Takahiro Fujioka theo địa chỉ dưới đây:

Email: [email protected]

Web: http://www.waterenviron.com/

 

Thông tin chi tiết:   http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/english/contents/01_g_admission.html?fbclid=IwAR24oytj4Vup5n_j7d7u7v6sk8R6IO7Kj62Ng1k4_ysou5mPQE3kxw9hyEc