Giới thiệu cẩm nang Hướng dẫn du học Nhật Bản “𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐈𝐍 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 2121-2022”

Cẩm nang Hướng dẫn du học Nhật Bản bằng tiếng Việt đã được đăng tải trên Website của JASSO.

Đây là cuốn sách nhỏ đăng tải những thông tin cơ bản, hữu ích về Du học Nhật Bản dành cho các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.
Các bạn có thể nhận cuốn cẩm nang này tại Văn phòng JASSO Việt Nam hoặc có thể tải trực tiếp từ trang Web của JASSO.

Nội dung của cuốn sách gồm:
・Sức hút của Du học Nhật Bản
・Hệ thống giáo dục bậc cao ở Nhật Bản
・7 bước chuẩn bị du học Nhật Bản
・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)
・Học phí và chi phí sinh hoạt
・Học bổng và hỗ trợ tài chính
・Làm việc tại Nhật Bản
・Interview, Q&A
・Thông tin

Thông tin chi tiết về cuốn sách vui lòng xem ở Link dưới đây:
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2022/01/SG_Vietnamese.pdf

Chúng tôi sẽ gửi cuốn cẩm nang này cho các trường Đại học, Trung học phổ thông có mong muốn sử dụng cuốn sách với mục đích định hướng tương lai cho học sinh, sinh viên.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây:
Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

TEL : 024-3710-0226
Email: [email protected]