FAQ KỲ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU)

1. EJU là kỳ thi gì?

Q. Kỳ thi EJU là gì?

A: EJU không phải là kỳ thi đầu vào của các trường đại học,v.v..

EJU là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật và trình độ kiến thức cơ bản (Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Toán học) của những người có nguyện vọng du học hệ đại học… của Nhật Bản với tư cách là Du học sinh người nước ngoài. Kỳ thi EJU được tổ chức 1 năm 2 lần (tháng 6 và tháng 11) ở trong và ngoài nước Nhật. Tại Việt Nam, Kỳ thi EJU được tổ chức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Về kỳ thi EJU: https://jasso.org.vn/eju-la-gi/

PDF: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/about/publication/__icsFiles/afieldfile/2020/10/20/eju_guide2020_vi.pdfQ:

Q: Kỳ thi EJU cần tư cách dự thi gì?

A: Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) không có tư cách dự thi. Bất kỳ ai cũng có thể dự thi bao nhiêu lần cũng được.

Tuy nhiên, để dự thi vào các trường ĐH (khoa) của Nhật Bản về nguyên tắc cần phải hoàn thành chương trình 12 năm giáo dục ngoài nước Nhật.

Q: Có được dự thi EJU dù không phải với mục đích du học Nhật Bản không?

A: Bạn vẫn có thể dự thi EJU dù không phải với mục đích du học Nhật Bản.

Kỳ thi EJU là kì thi dành cho những người có nguyện vọng du học tại các trường ĐH của Nhật Bản và về cơ bản, đây là kỳ thi dành cho du học sinh nước ngoài có nguyện vọng du học Nhật Bản. Tuy nhiên, kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) không có tư cách dự thi, vì vậy bạn cũng có thể đăng ký dự thi để đánh giá năng lực tiếng Nhật và trình độ kiến thức cơ bản của bản thân.

Q: EJU có được dự thi nhiều lần không?

A: Bạn có thể dự thi nhiều lần. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nộp kết quả của 1 kỳ thi cho trường đại học có nguyện vọng du học.

Q: Trường hợp dự thi nhiều lần có được chọn kết quả thi để nộp cho trường đại học có nguyện vọng không?

A: Bạn có thể chọn kết quả thi trong phạm vi trường đại học chỉ định.

Ví dụ, trường hợp đại học A sử dụng thành tích 3 lần thi là “Kỳ thi lần 1 (tháng 6), lần 2 (tháng 11) năm 2021 và kỳ thi lần 2 (tháng 11) năm 2020”, thí sinh tự chọn kết quả của lần thi được cho là tốt nhất từ kết quả của 3 lần thi mà mình đã đi thi đó và nộp số hiệu dự thi của nó cho đại học A.

 

2. CÁC MÔN THI, ĐỀ CƯƠNG, TUYỂN TẬP ĐỀ THI EJU

Q: Các môn thi của EJU là gì?

A: Những môn thi của EJU là tiếng Nhật, môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội và Toán học. Đối với môn Khoa học tự nhiên, thí sinh chọn 2 trong 3 môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học (bắt buộc phải chọn hai môn thi). Đối với Toán học, thí sinh phải chọn Toán 1 (khối Xã hội) hoặc Toán 2 (khối Tự nhiên) để dự thi.

Các môn thi, phạm vi điểm của EJU: https://jasso.org.vn/eju-la-gi/

Q: Tôi cần phải thi những môn gì trong kỳ thi EJU?

A: Thí sinh lựa chọn môn thi tùy theo yêu cầu của trường có nguyện vọng dự thi. Thí sinh cần lưu ý, nếu không dự thi các môn do trường chỉ định thì sẽ không thể nộp hồ sơ vào trường đó.

*Tuy nhiên, do hai môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được tổ chức thi cùng một thời gian, vì vậy thí sinh không thể đồng thời chọn thi cả 2 môn Khoa học tự nhiên và môn Khoa học xã hội cùng lúc.

Các trường sử dụng kết quả thi EJU vui lòng tham khảo Link dưới đây:

<Danh sách các trường sử dụng kết quả thi EJU>: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/

Q: Môn khoa học xã hội là gì?

A: Môn khoa học xã hội là một môn học riêng biệt của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU). Đây là môn học kết hợp các môn “Công dân” (trọng tâm là kinh tế – chính trị), “Địa lý”, “Lịch sử” được học tại các trường trung học phổ thông của Nhật Bản. Đây là môn học đo kiến thức cơ bản trong mỗi lĩnh vực và năng lực đánh giá từ đề tài, đồ thị được cho. Chi tiết về nội dung và giới hạn ôn tập vui lòng tham khảo “Đề cương EJU (Giới hạn ôn tập)” ở Link dưới đây:

https://jasso.org.vn/gioi-han-on-tap/

Q: Xin hãy  cho tôi biết tài liệu tham khảo cũng như phương pháp học môn Khoa học xã hội.

A: Tài liệu tham khảo môn Khoa học xã hội vui lòng xem trong đề cương EJU trên trang Web của JASSO hoặc cuốn sách “ Tuyển tập đề thi Kỳ thi Du học Nhật Bản”. Nội dung sẽ lấy trọng tâm là lĩnh vực mang tính công dân nên khi học tập hãy lấy trọng tâm là kinh tế – chính trị, xã hội hiện đại trong sách giáo khoa dùng cho học sinh trung học phổ thông của Nhật Bản. Về địa lý, lịch sử thế giới, lịch sử Nhật Bản thì hãy học các mục cơ bản tương ứng với đề cương và trọng tâm là sách giáo khoa.

Sách giáo khoa dùng cho học sinh trung học phổ thông của Nhật Bản, “Tuyển tập đề thi Kỳ thi Du học Nhật Bản”, v.v.. đều có thể xem tại Văn phòng JASSO Việt Nam.

Địa chỉ Văn phòng JASSO Việt Nam: https://jasso.org.vn/lien-he/

Q: Sự khác nhau giữa chương trình Toán 1 và chương trình Toán 2 là gì?

A: Chương trình Toán 1 dành cho ngành Khoa học tự nhiên không yêu cầu nhiều về Toán học và ngành học xã hội, chương trình Toán 2 sử dụng cho ngành học yêu cầu toán học cấp độ tương đối cao (Ví dụ: Ngành khoa học và công nghệ). Chi tiết vui lòng tham khảo “Đề cương EJU (Giới hạn ôn tập)” bên dưới. Thí sinh chọn một trong hai chương trình học và theo chỉ định của trường mà mình có nguyện vọng thi vào.

Đề cương EJU (Giới hạn ôn tập): https://jasso.org.vn/gioi-han-on-tap/

Q: Ngôn ngữ dự thi chỉ có tiếng Nhật thông phải không?

A: Bạn có thể chọn ngôn ngữ dự thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Giống như môn dự thi, thí sinh sẽ phải chọn ngôn ngữ dự thi theo chỉ định của trường mà mình có nguyện vọng thi vào, vì vậy hãy xác nhận trước với trường.

Danh sách các trường sử dụng kỳ thi EJU: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/

 

3. VIỆC SỬ DỤNG EJU CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC.v.v..

Q: Các trường đại học của Nhật “sử dụng EJU” có nghĩa là gì?

A: “Sử dụng EJU” có nghĩa là các trường đại học .v.v.. sử dụng kết quả của Kỳ thi EJU để tuyển chọn du học sinh người ngước ngoài.

Các trường đại học.v.v.. sẽ tham chiếu JASSO về kết quả thi EJU của thí sinh và dựa vào đó để tổ chức tuyển chọn đầu vào.

Bên cạnh đó, các trường đại học..v.v.. quyết định đỗ trượt không chỉ dựa trên điểm của Kỳ thi EJU mà còn tổ chức thi đầu vào, phỏng vấn,.v.v..Vì vậy, thí sinh hãy xác nhận với trường có nguyện vọng dự thi xem trường tổ chức tuyển chọn theo hình thức nào.

Q: Nếu tôi không đỗ Kỳ thi EJU thì không thể nhập học vào trường đại học,v.v. của Nhật Bản đúng không?

A: Trong Kỳ thi EJU không có khái niệm “đỗ” hay “trượt” cho thí sinh. Kết quả của Kỳ thi EJU được biểu thị bằng điểm số, khi các trường đại học.v.v..của Nhật tuyển chọn đầu vào sẽ sử dụng kết quả thi EJU để đánh giá năng lực tiếng Nhật và trình độ kiến thức cơ bản của du học sinh.

Q: Để nhập học vào trường đại học của Nhật thì tôi bắt buộc phải thi EJU đúng không?

A. Có sử dụng kết quả thi EJU để tuyển chọn đầu vào hay không sẽ do các trường đại học quyết định. Thí sinh hãy xác nhận với trường có nguyện vọng dự thi xem trường có sử dụng EJU không, hoặc trường hợp sử dụng EJU sẽ phải thi những môn gì, ngôn ngữ dự thi là gì.

Danh sách các trường sử dụng EJU trong kỳ thi đầu vào: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/

Q: Nhập học Sau đại học có bắt buộc phải thi EJU không?

A: Vẫn có những trường sau đại học sử dụng kết quả thi EJU. Danh sách các trường sau đại học sử dụng EJU vui lòng tham khảo Link dưới đây.

Danh sách cách trường Sau đại học sử dụng kết quả thi EJU: https://www.jasso.go.jp/…/eju/examinee/use/graduate.html

Tuy nhiên, những trường sau đại học không được liệt kê ở danh sách trên có trường hợp vẫn sử dụng kết quả thi EJU, vì vậy thí sinh hãy xác nhận với trường mà mình có nguyện vọng dự thi.

Q: Để nhập học trung cấp chuyên nghiệp của Nhật Bản có bắt buộc phải thi EJU không?

A: Các trường trung cấp chuyên nghiệp sử dụng kết quả thi EJU vui lòng tham khảo ở Link dưới đây.

𝐷𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡ℎ𝑖 𝐸𝐽𝑈:

https://www.jasso.go.jp/…/examinee/use/pro_training.html

Q: Có trường đại học,v.v nào không sử dụng kết quả thi EJU không?

A: Những trường đại học, cao đẳng không sử dụng kết quả thi EJU vui lòng xem tại hệ thống tra cứu của “𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 (Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á)” – trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài.

Japan Study Support (Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á): https://www.jpss.jp/vi/

 

4. MỐI LIÊN QUAN CỦA EJU VÀ JLPT

Q: Các môn thi của Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT khác nhau ở đâu? Kỳ thi nào khó hơn?

A: Các môn thi của EJU dùng đánh giá năng lực tiếng Nhật ( Academic Japanese) cần thiết để có thể học tập tại trường đại học,v.v..của Nhật Bản. Trong khi đó, JLPT là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật tương đối phổ biến.. Về cấu trúc đề thi, EJU có phần thi viết luận còn JLPT thì không. Mặt khác, JLPT có các câu hỏi kiểm tra kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) còn EJU thì không có các câu hỏi trực tiếp về hiểu biết ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, điểm chung của hai kỳ thi này là đều có hình thức ra đề dạng đọc hiểu, nghe hiểu, nghe đọc hiểu (trong JLPT gọi là đọc hiểu), mỗi kỳ thi sẽ ra các câu hỏi phù hợp với mục đích của từng kỳ thi.

Ngoài ra, độ khó của hai kỳ thi này không thể so sánh được vì như đã đề cập ở trên, hai kỳ thi này có nội dung đánh giá và khuynh hướng ra đề khác nhau.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT: https://www.jlpt.jp/e/index.html

Q: Môn tiếng Nhật trong Kỳ thi EJU tương đương với bao nhiêu điểm N1 của Kỳ thi JLPT?

A: Nội dung đánh giá của hai kỳ thi này khác nhau nên không thể so sánh được.

Q: Tôi đã đỗ N1 (N2) của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) thì có cần phải thi EJU không?

A: Bạn đã đỗ JLPT N1 (N2) nhưng nếu đăng ký vào trường đại học,v.v.. có sử dụng kết quả thi EJU thì bạn bắt buộc phải dự thi EJU.

Q: Tôi đã đỗ N1 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) thì có được miễn thi môn tiếng Nhật của Kỳ thi EJU không?

A: Bạn đã đỗ JLPT N1 nhưng nếu trường đại học, v.v. có nguyện vọng nhập học chỉ định thi môn tiếng Nhật của kỳ thi EJU thì bạn bắt buộc phải dự thi.

Trường hợp dự thi trường đại học, v.v. có sử dụng EJU, bạn hãy tham gia thi tất cả các môn của EJU do trường chỉ định.

 

5. HỌC BỔNG DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA KỲ THI EJU

Q: Xin cho tôi hỏi có chế độ đăng ký học bổng dành cho người tham gia Kỳ thi EJU không?

A: Có “Chế độ đăng ký chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh (Người có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi EJU)” dành cho những người có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi EJU đăng ký nhận học bổng.

Q: “Chế độ đăng ký chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh (Người có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi EJU)” là chế độ như thế nào?

A: Đây là chế độ đăng ký dành cho du học sinh nước ngoài tư phí có thành tích xuất sắc trong kỳ thi EJU, nhập học với tư cách sinh viên chính quy vào các trường đại học của Nhật.

Những người đã nhận được thông báo đăng ký học bổng sẽ nhập học chính quy vào các khoa của các trường đại học trong thời gian được chỉ định kể từ sau khi có quyết định, và được trường Đại học.v.v.. tiếp nhận tiến cử lên JASSO với tư cách là người đăng ký nhận học bổng, thì có thể nhận được học bổng khuyến học 48,000 yên/tháng sau khi có quyết định trúng tuyển của JASSO.

Q: Học bổng theo chế độ này được cấp trong thời gian bao lâu?

A: Học bổng được cấp trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm. Những người đã đăng ký chế độ học bổng với tư cách là thí sinh dự thi có thành tích xuất sắc nhất trong Kỳ thi EJU ngoài nước Nhật có thể gia hạn thời gian nhận học bổng đến hết thời hạn đào tạo tiêu chuẩn nếu thỏa mãn các điều kiện quy định.

Q: Tôi phải làm thế nào để đăng ký học bổng này?

A: Trong hồ sơ dự thi EJU có ô đăng ký “Chế độ đăng ký chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh”, chỉ cần đánh dấu 〇 vào ô này là bạn đã đăng ký thành công.

“Chế độ đăng ký chương trình xúc tiến tiếp nhận du học sinh <Người dạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi EJU>”

Tiếng Việt: https://jasso.org.vn/hoc-bong-jasso/

Tiếng Nhật: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html