ĐÃ CÓ KẾT QUẢ “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TUYỂN SINH DU HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2021”

♦ Cuộc điều tra này được thực hiện nhằm mục đích nắm bắt tình hình tuyển sinh du học sinh người nước ngoài tại các trường Đại học (bao gồm cả Sau đại học),  trường Cao đẳng, trường Kỹ thuật chuyên nghiệp, Trường dạy nghề (Khóa chuyên môn), các Tổ chức giáo dục và Cơ sở đào tạo Tiếng Nhật có Khóa đào tạo dự bị chuẩn bị cho việc nhập học vào các trường đại học của Nhật Bản (tính đến ngày 01/05 hàng năm), để làm tư liệu cơ bản cho việc thực hiện các chính sách đối với sinh viên người nước ngoài. Kết quả điều tra tính đến ngày 01/05/2021 đã được công bố.

 

♦ Tính đến ngày 01/05/2021:

・Số lượng du học sinh người nước ngoài là 242,444 người (giảm 37,153 người (13.3%) so với năm ngoái)

・Số lượng du học sinh người Việt Nam là 49.469 người (giảm 12,764 người (20.5%) so với năm ngoái).

 

Thông tin chi tiết về kết quả của cuộc điều tra xin vui lòng tham khảo tại đường link sau:

Tiếng Anh: https://www.studyinjapan.go.jp/en/statistics/zaiseki/data/2021.html

Tiếng Nhật: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/zaiseki/data/2021.html