BUỔI HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN VỀ HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (MONBUKAGAKUSHO)

Nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác cho các bạn có mong muốn và quan tâm đến du học Nhật Bản, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức buổi hướng dẫn trực tuyến về Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho).

Thời gian: ngày 17 tháng 4 (thứ Hai)

Lần 1   11:00 ~ 15:00

Lần 2   15:30 ~ 16:15

Nội dung tương tự nhau. Số lượng là 150 người/lần

Hình thức: Trực tuyến (sử dụng Microsoft Teams)

Nội dung: Hướng dẫn chung về Học bổng Chính phủ Nhật Bản. Những điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký và quá trình tuyển chọn.

Đường link đăng ký

Những người đăng kí tham dự cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo đường link URL dưới đây

https://forms.office.com/r/wwmtgaZLyS

Thời hạn đăng ký:  trước ngày 13 tháng 4 năm 2023 (thứ năm)

Thông tin đăng ký bao gồm: (Họ và tên, Email, Tên trường/Tên cơ quan công tác, chọn buổi hướng dẫn có nguyện vọng tham dự vv…).

Lưu ý: Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu số người đăng ký tham dự cho mỗi lần đủ 150 người.