𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (𝗝𝗗𝗦)

🍀 Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS) đã được triển khai ở Việt Nam từ năm 2000. Cho tới nay, học bổng đã được trao cho 806 học viên Thạc sĩ và 21 nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
🍀 JDS hiện đang mở hồ sơ để tuyển chọn: tối đa 45 học viên cho khóa học Thạc sĩ 2 năm (khóa học 2024 – 2026, chương trình học bằng tiếng Anh) và 5 nghiên cứu sinh cho khóa học Tiến sĩ 3 năm (khóa học 2024 – 2027, chương trình học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, quy trình tuyển chọn bằng tiếng Anh) tại các trường Đại học hàng đầu của Nhật Bản.
⏳ Thời hạn nộp hồ sơ:
・Khóa học Thạc sĩ: Ngày 20/2/2024 ( Thứ 3)
・Khóa học Tiến sĩ: Ngày 11/3/2024 (Thứ 2)
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại: