“𝐌𝐓. 𝐅𝐔𝐉𝐈 : 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐇𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄” (𝐓𝐇𝐄 𝟏𝟏𝐓𝐇 𝐇𝐈𝐇 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒-𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀𝐋 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑) TUYỂN NGƯỜI THAM GIA SEMINAR ĐA VĂN HÓA HYOGO INTERNATIONAL HOUSE (HIH) LẦN THỨ 11 (ONLINE)

Hướng đến đối tượng là các DHS người nước ngoài v.v đến từ các quốc gia, khu vực trên thế giới đang sinh sống tại Hyogo International House (HIH), JASSO mời các chuyên gia, các nhà chuyên môn hoạt động trong nhiều lĩnh vực của Nhật Bản tham gia diễn thuyết tại sự kiện lần này. Cùng với việc lắng nghe ý kiến, trí thức quý báu từ bài diễn thuyết kết hợp với việc trao đổi ý kiến, chúng tôi muốn đem đến cơ hội tăng cường giao lưu hơn nữa giữa những tham gia thông qua việc hiểu biết ở những khía cạnh khác nhau của điểm đến du học – Nhật Bản.

Sự kiện Seminar đa văn hóa Hyogo International House (HIH) Lần thứ 11 được tổ chức Online, vì vậy ai cũng có thể tham gia (người tham gia được tham gia lắng nghe bài diễn thuyết phần 1).

 

1. Thời gian tổ chức (Tất cả đều được tổ chức theo giờ Nhật Bản)

17:00 ~ 20:00, ngày 12/03/2022 (Thứ 7)

(1) Phần 1

17:00 ~ 18:30 : Thuyết trình “Núi Phú Sĩ: Di sản thế giới”

※Ai cũng có thể tham gia.

(2) Phần 2

18:30 ~ 20:00 : Tour Online núi Phú Sĩ

※Chỉ những người đang sinh sống tại Tokyo International Exchange Center (TIEC) và Hyogo International House (HIH) mới có thể tham gia Tour Online này.

2. Hình thức tổ chức

Online qua ứng dụng ZOOM

3. Diễn giả

Dr. Inaba Nobuko – Expert on historical conversation and world heritage, Professor Emeritus at University of Tsukuba and Special Advisor to the Director – General of  ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property)

4. Chủ đề diễn thuyết

Núi Phú Sĩ: Di sản thế giới

5. Đối tượng tham gia

(1) Phần 1: Ai cũng có thể tham gia (Cần đăng ký trước).

(2) Phần 2: Giới hạn người tham gia: Chỉ những người đang sinh sống tại Tokyo International Exchange Center (TIEC) và Hyogo International House (HIH) mới có thể tham gia.

6. Phí tham gia

Miễn phí

7. Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Nhật và tiếng Anh (Có dịch đồng thời)

8. Cách thức tham gia

Các bạn vui lòng đăng ký tham gia từ Link bên dưới.

Hạn đăng ký: 10:00, Ngày 04/03/2022 (Thứ 6), (Giờ Nhật Bản)

Giới hạn người tham gia: 500 người (Ưu tiên thứ tự đăng ký trước)

Link đăng ký:    https://www.online-system.jasso.go.jp/survey/fujisan/en