【THÔNG BÁO】NHẬT BẢN DỪNG CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH TỪ 30/11/2021

(TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH MỚI)

Đối với trường hợp nhập cảnh mới của du học sinh, thực tập sinh người nước ngoài v.v. vốn đã được phê duyệt từ ngày 08/11/2021 trước đó, ngày 29/11 Chính phủ Nhật Bản đã có thông báo về việc thực hiện biện pháp dưới đây trước mắt trong khoảng thời gian 1 tháng như một biện pháp cương quyết nhằm ngăn ngừa dịch COVID – 19.

Từ 0:00 ngày 30/11/2021 (Giờ Nhật Bản), Nhật Bản sẽ ngừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh lần đầu vào nước Nhật. (Bao gồm cả những người đã được cấp Visa)

Lưu ý: Những người khởi hành trước 0:00 ngày 30/11/2021 (Giờ Nhật Bản) và đến Nhật Bản kể từ sau thời gian trên không thuộc đối tượng trên (Vẫn được phép nhập cảnh).

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000656.html