TỔ CHỨC LỄ HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE CENTER (TIEC) ・ HYOGO INTERNATIONAL HOUSE (HIH)

Để du học sinh người nước ngoài, sinh viên Nhật Bản và các nhà nghiên cứu đang sinh sống tại Tokyo International Exchange Center (TIEC) và Hyogo International House (HIH) có cơ hội giao lưu, tìm hiểu về văn hóa của các quốc gia, khu vực, đồng thời nâng cao hiểu biết quốc tế, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ hội giao lưu Quốc tế trực tuyến.

※Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức Online. Với khẩu hiệu “Hãy kết nối! Mọi lúc, mọi nơi, với bất kỳ ai”, chúng tôi mong muốn bằng việc kết nối Tokyo và Hyogo, kết nối với mọi người trên khắp thế giới, đây sẽ trở thành dịp để giao lưu quốc tế trở nên sâu sắc hơn.

Trang Web dành riêng của Lễ hội giao lưu Quốc tế trực tuyến : https://www.jasso-onlinefestival.jp/

 

1. Thời gian: 11:00~20:00, ngày 19/02/2022 (Giờ Nhật Bản)

2. Địa điểm: Online

3. Chương trình Thông tin chi tiết về các chương trình vui lòng xem tại trang Web dưới đây.

※Chúng tôi đang tuyển người tham gia cho từng nội dung     https://www.jasso-onlinefestival.jp/

4. Người tham gia

Người đang sinh sống tại Tokyo International Exchange Center (TIEC) và Hyogo International House (HIH), người dân đang sinh sống ở khu vực lân cận

5. Phí tham gia Miễn phí

6. Đơn vị tổ chức.v.v..

(1) Đơn vị tổ chức: Tổ chức hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO)

(2) Đơn vị bảo trợ: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT); Bộ Ngoại giao; Quận Koto–Tokyo; Thành phố Kobe

7. Kế hoạch và sản xuất Công ty cổ phần CERESPO (CERESPO CO.,LTD.)

8. Trang truyền thông sự kiện

Twitter       https://twitter.com/jassofestival

Facebook   https://www.facebook.com/103028672259809

Instagram   https://www.instagram.com/jassofestival

TikTok         https://www.tiktok.com/@jassoonlinefestival

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpKvLvaXkDF-cCn3Wb1RXYw