THÔNG BÁO TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (MEXT) NĂM 2023

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) năm 2023.

Các bậc học tuyển sinh bao gồm:
・Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS)
・Lưu học sinh Đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS)
・Lưu học sinh Cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)
・Lưu học sinh Trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)

♦ Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022 (Thứ ba)

※ Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại Website sau:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhhocbongchinhphuNhatBannam2023.html