Lời nhắn gửi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) về việc nhập cảnh của DHS người nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ có đôi lời nhắn gửi liên quan đến việc nhập cảnh của Du học sinh người nước ngoài, được đăng tải trên trang Web của MEXT.

Các bạn vui lòng xem ở Link bên dưới.

 

・Tiếng Nhật:

外国人留学生の入国についての文部科学大臣メッセージ

https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00243.html

 

・Tiếng Anh:

Message from the MEXT Minister regarding international students’ entry into Japan based on the new border measures

https://www.mext.go.jp/en/news/topics/detail/mext_00076.html