ĐẠI HỌC SAITAMA – THÔNG BÁO TIẾN CỬ HỌC BỔNG MEXT HỆ TIẾN SĨ KỲ NHẬP HỌC 2024

Đại học SAITAMA thông báo về việc tiến cử học bổng MEXT chương trình Quốc tế – Energy System – Information Technology Innovation (ESITI) cho hệ Tiến sĩ (tiếng Anh) với các ngành như sau
🍁Thông tin và Khoa học máy tính
🍁Khoa học Vật liệu
🍁Hệ thống điện và điện tử
🍁Kỹ sư cơ khí
Hạn cuối đăng ký ứng tuyển là 21/11/2023 cho kỳ nhập học tháng 10 năm 2024.
Các bạn quan tâm có thể tham khảo đường dẫn dưới đây hoặc quét mã QR code ở hình đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.