CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (JDS) CỦA NHẬT BẢN NIÊN KHÓA 2022-2023

JDS 2021 hiện đang mở hồ sơ để tuyển chọn tối đa 45 học viên cho khóa học thạc sĩ 2 năm (chương trình học bằng tiếng Anh) tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, niên khóa 2022 – 2023.

Hạn nộp hồ sơ: 17:00, Ngày 07/02/2022 (Thứ 2)

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng vui lòng xem tại Link dưới đây:

https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html