CUỐN “STUDY IN JAPAN BASIC GUIDE 2022-2023” BẢN TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG ANH ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH‼️

“STUDY IN JAPAN BASIC GUIDE” là cuốn sách nhỏ tổng hợp những kiến thức cơ bản về Du học Nhật Bản.

 

Các bạn có thể download cuốn sách này tại đường link  sau:

※Bản tiếng Nhật: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/sgtj/

※Bản tiếng Anh: https://www.studyinjapan.go.jp/en/other/sgtj/

Bản tiếng Việt dự kiến sẽ được phát hành vào khoảng tháng 10 trở đi.