MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ KỲ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU) 2022 (LẦN 1)

Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) 2022 (Lần 1)
・Ngày thi: 𝟏𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐 (Chủ Nhật)
・Thời gian đăng ký: 14/02/2022 (Thứ 2)  ~ 11/03/2022 (Thứ 6)
・Lệ phí dự thi: 𝟐𝟗𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃 (Bao gồm 15,000 VND phí gửi bưu điện)

♦️Thí sinh có nguyện vọng dự thi tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội:
Vui lòng đăng ký dự thi Online từ Link bên dưới:   https://bit.ly/eju2022-01

♦️Thí sinh có nguyện vọng dự thi tại TP.HCM:
Vui lòng nộp đơn đăng ký dự thi qua bưu điện đến Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM
Địa chỉ:  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM  – Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028-3829-3828, ext 114
Email: [email protected]

Các bạn có thể nhận quyển Hướng dẫn dự thi (miễn phí) tại Văn phòng JASSO Vietnam.