THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KỲ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU) LẦN 1 NĂM 2021

JASSO đã công bố kết quả Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) lần 1 năm 2021 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 20/06/2021.

※Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Kỳ thi EJU lần 1 năm nay đã bị hủy bỏ.

Khái quát về kết quả của kỳ thi

🔹Tiếng Nhật

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/about/data/result/__icsFiles/afieldfile/2021/07/26/outline_of_results_j_2021-1.pdf (PDF)

🔹Tiếng Anh

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/about/data/result/__icsFiles/afieldfile/2021/07/26/outline_of_results_j_2021-1.pdf (PDF)

 

Tra cứu kết quả (Dành cho người dự thi tại Nhật Bản)

https://eju-online.jasso.go.jp/src/CMNLOGIN010.php