BIỆN PHÁP BIÊN GIỚI MỚI (MIỄN TEST COVID KHI NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ)

Chính phủ Nhật Bản đã công bố những thay đổi trong Biện pháp biên giới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) gây ra. Những thay đổi này được áp dụng từ ngày 01/06/2022.

 

Chính phủ Nhật Bản sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại từng quốc gia / vùng lãnh thổ, nguy cơ dịch lây lan vào Nhật Bản, tính hiệu quả của vacxin, v.v. để xem xét một cách toàn diện nguy cơ dịch lây lan từ các quốc gia/ vùng lãnh thổ và phân chia các quốc gia/ vùng lãnh thổ thành 3 vùng: đỏ, vàng, xanh.

 

Những điểm thay đổi trong biện pháp biên giới đối với trường hợp nhập cảnh vào Nhật Bản từ Việt Nam

 

・Tại thời điểm ngày 26 tháng 05 năm 2022, Việt Nam được xếp vào vùng “Vàng”. Biện pháp biên giới đối với các trường hợp nhập cảnh vào Nhật Bản từ Việt Nam áp dụng từ ngày 01 tháng 06 như sau:

※Biện pháp biên giới mới có thể thay đổi đột xuất tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước.

 

1. Quy định về việc cách ly sau khi nhập cảnh

・ Người đã tiêm đủ 3 mũi vacxin (có giấy chứng nhận tiêm vacxin còn hiệu lực) không cần thực hiện test khi nhập cảnh và cách ly tại nhà sau khi nhập cảnh.

・ Những trường hợp khác (chưa tiêm vacxin, đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vacxin), người nhập cảnh cần thực hiện test khi nhập cảnh và về nguyên tắc sẽ phải cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, sau 3 ngày kể từ khi nhập cảnh, nếu có kết quả test âm tính và nộp kết quả test đến Trung tâm quản lý sức khỏe người nhập cảnh thì sẽ không cần tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà.

 

2. Những giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh

Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link sau:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html#minaosi

 

3. Về việc sử dụng Fast Track

Vẫn có thể sử dụng Fast Trask (chế độ cho phép đăng ký trước các thông tin cần thiết cho việc nhập cảnh). Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link sau:

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

 

4. Về việc sử dụng các phương tiện công cộng sau khi nhập cảnh

Người nhập cảnh chỉ được sử dụng phương tiện công cộng với mục đích di chuyển về nơi ở trong vòng 24h kể từ khi nhập cảnh để thực hiện cách ly tại nhà.