🏢ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN – THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 [Các chương trình Cử Nhân bằng tiếng Anh]

◎𝐊𝐲̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟒
Các ngành mở nhận hồ sơ:
1. 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐭𝐬 (Chương trình bằng kép với Đại học Quốc gia Úc)
> 23/8/2023 – 12/9/2023
2. 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 (Khoa Quan hệ Quốc tế)
> 23/8/2023 – 12/9/2023
3. 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 & 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 (Khoa Khoa học Thông tin & Kỹ Thuật)
Đợt 2: 23/8/2023 – 12/9/2023
Đợt 3: 4/10/2023 – 24/10/2023
4. 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (Chương trình bằng liên kết với Đại học Mỹ – Khoa Quan hệ Quốc tế)
> 23/8/2023 – 12/9/2023
 
◎𝐊𝐲̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗
Các ngành mở nhận hồ sơ:
1. 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐭𝐬 (Chương trình bằng kép với Đại học Quốc gia Úc)
Đợt 1: 4/10/2023 – 24/10/2023
Đợt 2: 6/12/2023 – 16/1/2024
Đợt 3: 14/2/2024 – 5/3/2024
2. 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 (Khoa Quan hệ Quốc tế)
Đợt 1: 6/12/2023 – 16/1/2024
Đợt 2: 14/2/2024 – 5/3/2024
4. 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 & 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 (Khoa Khoa học Chính sách)
Đợt 1: 6/12/2023 – 16/1/2024
Đợt 2: 14/2/2024 – 5/3/2024
 
> Hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ: http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
> Download hồ sơ ứng tuyển năm 2024 tại:
> Đăng ký nhận bản cứng thông tin tuyển sinh năm 2024 (Miễn phí) tại: http://ritsumei.edu.vn/vi/dao-tao/rq
 
Mọi câu hỏi về các chương trình đào tạo Cử Nhân bằng tiếng Anh, vui lòng liên hệ với văn phòng Đại học Ritsumeikan tại Việt Nam:
– Hotline: 0966 786 921
– Địa chỉ: phòng A908, tầng 9, tòa A, Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội (vui lòng đặt lịch hẹn trước khi đến)
Hoặc tham khảo thêm thông tin trong đường dẫn dưới đây: