TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH iUP ĐẠI HỌC KYOTO (KYOTO UNIVERSITY) NĂM 2023 (Thời gian nộp hồ sơ: 1/11~5/12)

𝐊𝐲𝐨𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐊𝐲𝐨𝐭𝐨 𝐢𝐔𝐏)

Chương trình đào tạo cử nhân (Nhập học vào tháng 10, sau khi tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật và các môn cơ bản trong vòng 6 tháng, sẽ nhập học khóa đào tạo chính quy vào tháng 4)

※Hướng dẫn tuyển sinh kỳ nhập học tháng 10 năm 2023  https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/apply/

 

Có chế độ hỗ trợ toàn bộ hoặc 1 phần phí nhập học và học phí, ngoài ra còn có chế độ học bổng trong vòng 4,5 năm với số tiền lên tới 120,000 JPY/ tháng.

Chương trình này đã được chọn trở thành “Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên nước ngoài do Chính phủ tài trợ” (học bổng MEXT) dành cho những người nhập học từ năm 2021 đến năm 2023 (nhập học vào các tháng 4, 9, 10).

https://www.facebook.com/212087599267069/posts/pfbid02xnYvTuqmSDYicqLDDXqY1EeUPFNh4fnNA8h3ndz5a5jkqX3JYuvsPLAmpK7HMqTgl/?d=n

 

Thông tin liên hệ

𝐊𝐲𝐨𝐭𝐨 𝐢𝐔𝐏 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞

Website: http://www.iup.kyoto-u.ac.jp/

FAQ: https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/faq/

Form liên hệ: http://www.iup.kyoto-u.ac.jp/contact