Giới hạn ôn tập

Kỳ thi du học Nhật Bản EJU gồm các môn thi: Tiếng Nhật; Tự nhiên (Vật lý, Hóa Học, Sinh vật); Xã hội Tổng hợp; Toán học. Thí sinh lựa chọn môn thi theo yêu cầu của trường đại học Nhật Bản mà mình mong muốn ứng tuyển. Bài thi có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh nên thí sinh cần lựa chọn ngôn ngữ dự thi ngay từ khi đăng ký (riêng bài thi Tiếng Nhật chỉ có ngôn ngữ Tiếng Nhật).

EJU được sử dụng để đánh giá liệu du học sinh có mong muốn nhập học tại trường đại học, cơ sở giáo dục của Nhật Bản có đủ năng lực ngôn ngữ Tiếng Nhật cũng như các kiến thức học thuật cần thiết để học tập tại các trường Nhật Bản mà mình có nguyện vọng hay không. Sau đây là nội dung để ôn tập cho các môn thi:

Tiếng Nhật

XEM ONLINEDOWNLOAD

Vật lý

XEM ONLINEDOWNLOAD

Hóa Học

XEM ONLINEDOWNLOAD

Sinh vật

XEM ONLINEDOWNLOAD

Xã hội Tổng hợp

XEM ONLINEDOWNLOAD

Toán học

XEM ONLINEDOWNLOAD