Video giới thiệu về Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) đã được đăng tải trên kênh Youtube “𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐢𝐧 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐢𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥”.

Các bạn hãy xem video và đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích nhé !

 

Link tiếng Anh:  https://www.youtube.com/watch?v=AEnBh1_qmqQ

Link tiếng Nhật:  https://www.youtube.com/watch?v=mdcXdc7oJtg