JASSO sẽ tổ chức sự kiện “Study in Japan Virtual Fair 2022” để quảng bá du học Nhật Bản. Sự kiện Online này được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩ…
Trước thềm “ONLINE FAIR DU HỌC NHẬT BẢN 2022” được tổ chức vào ngày 30 ~31/7 và 27 ~ 28/8, văn phòng JASSO Việt Nam sẽ tổ chức các buổi “SEMIN…
Văn phòng JASSO Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện “Study in Japan Fair in Da Nang”. Sự kiện này sẽ được tổ c…
Trước thềm “ ONLINE FAIR DU HỌC NHẬT BẢN 2022”, văn phòng JASSO Việt Nam sẽ tổ chức các buổi “SEMINAR DU HỌC NHẬT BẢN ONLINE” nhằm cung cấp nh…
Cẩm nang Hướng dẫn du học Nhật Bản bằng tiếng Việt đã được đăng tải trên Website của JASSO. Đây là cuốn sách nhỏ đăng tải những thông tin cơ b…
Sách “Hướng dẫn du học Nhật Bản 2021-2022 (Bản Tiếng Việt) đã được đăng tải trên trang Web của Văn phòng JASSO Việt Nam. “Hướng dẫn du học Nhậ…
Tiếng Nhật:  https://www.studyinjapan.go.jp/ja/search-school/school_search.php Tiếng Anh:  https://www.studyinjapan.go.jp/en/search-school/sch…
JLPT: https://www.jlpt.jp/ EJU: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html Hội thảo du học Nhật Bản: https://www.jasso.go.jp/ryuga…