Thông báo Chương trình Học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP) của chính phủ Nhật Bản năm 2022

Chương trình YLP là chương trình được thiết lập nhằm mục đích bồi dưỡng người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, doanh nhân,v.v.. những người được kỳ vọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo tương lai tại các quốc gia châu Á. Ứng viên tham gia chương trình này sẽ được cử sang học tập ở trường cao học của Nhật Bản trong thời gian 1 năm và được cấp bằng.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu tuyển sinh “Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP)” của Chính phủ Nhật Bản năm 2022 dành cho đối tượng là những người đang làm việc tại các cơ quan Chính phủ vv…

Những người có nguyện vọng ứng tuyển không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Đại sứ quán Nhật Bản chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ các cơ quan được chỉ định tiến cử. Những thông tin cụ thể liên quan đến cách thức nộp hồ sơ xin liên hệ đến những cơ quan tiến cử này.

Điều kiện ứng tuyển (tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại ngữ) được quy định cụ thể, vì vậy các ứng viên cần đọc kỹ “Hướng dẫn tuyển sinh” của chương trình này.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở Link dưới đây:

・Tiếng Việt: http://icd.edu.vn/372/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-danh-cho-lanh-dao-tre-ylp-cua-chinh-phu-nhat-ban-nam-2022.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/1982

・Tiếng Nhật: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2022nendoKokuhigaikokujinryugakuseiboshuu20211026.html