日本語_Cơ sở giáo dục tiếng Nhật

翻訳を待っています…

Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật là các cơ sở dạy tiếng Nhật cho đối tượng người nước ngoài. Tại các cơ sở đào tạo sau trung học phổ thông, về cơ bản hầu hết các môn đều được dạy bằng tiếng Nhật. Để có thể tham dự giờ học tại các trường tiếng Nhật cần đạt mức N1 hoặc N2 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trình độ này được cho là tương đương với mức học tiếng Nhật 600 ~ 900 tiếng trở lên. Tùy thuộc vào môi trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng dù tập trung học ở Nhật thì cũng cần 1 hoặc 2 năm để đạt được trình độ đó.

1. Các loại cơ sở giáo dục tiếng Nhật và số lượng

Cơ sở giáo dục tiếng Nhật được phân loại dựa vào người/cơ quan thành lập, mục đích, điều kiện nhập học; tư cách lưu trú, số lượng trường, số lượng học sinh như sau:

Có những khóa có thể học tiếng Nhật cần thiết trong sinh hoạt hoặc tiếng Nhật thương mại.

Tùy vào hệ thống giáo dục của nước nhà, trường hợp quá trình đào tạo của các trường chính qui (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) không đủ 12 năm, trường hợp không hoàn thành khóa học được chỉ định thì không đủ điều kiện để nhập học vào các trường đại học của Nhật Bản v.v. Trong những trường hợp đó, nếu hoàn thành khóa đào tạo dự bị do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định thì sẽ đủ điều kiện nhập học.

Trong khóa đào tạo dự bị, ngoài môn tiếng Nhật, sẽ được học các môn cơ bản cần thiết cho việc nhập học vào đại học như toán, xã hội, khoa học tự nhiên v.v.

Việc nhận được tư cách lưu trú “du học” chỉ được giới hạn trong những cơ sở giáo dục tiếng Nhật được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định.

Bekka là khóa đào tạo tiếng Nhật dành cho đối tượng du học sinh được gọi là khóa tiếng nhật dành cho du học sinh “Ryugaku Bekka” hoặc khóa tiếng Nhật đặc biệt “Nihongo Bekka” được thành lập ở các trường đại học, cao đẳng tư lập. Bạn sẽ được học tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, tình hình Nhật Bản và các môn học cơ bản để học tiếp lên đại học. Nếu muốn học tiếp lên đại học, bạn có thể sử dụng chế độ tiến cử vào trường đại học có khóa Bekka, hoặc bạn có thể thi vào trường đại học khác. Ngoài ra, còn có một ưu điểm nữa là bạn có thể sử dụng thiết bị, dịch vụ trong trường.

2. Thời gian nộp hồ sơ và thời gian vào học

Ngoài ra, mặc dù ít nhưng cũng có một vài trường bắt đầu khóa học vào tháng 7 hoặc tháng 1. Hãy bắt đầu chuẩn bị trong khoảng thời gian dư giả ít nhất là trước 6 ~ 9 tháng