✅ Không cần phải tới Nhật Bản dự thi, kết quả kỳ thi EJU tại Việt Nam sẽ được các trường Đại Học của Nhật xét tuyển để cấp giấy phép nhập học.…
翻訳を待っています… Đề thi các năm được in và xuất bản trong nước Nhật. Ở Việt Nam, các địa điểm hiện đang đặt sách này gồm có: 1. Hà Nội Văn …